ZAREZERWUJ
Przetwarzanie danych osobowych 2018-05-14T13:49:42+00:00

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Współadministratorem Państwa danych jest firma Centrum Organizacji Imprez Beata Wróblewska z siedzibą w Sieradzu znajdująca się na ulicy Sarańskiej 8. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, promowanie produktów i usług współadministratorów, prowadzenie analiz i analiz statystycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, promowanie produktów i usług współadministratorów.

Przetwarzane dane zostały pozyskane z formularza wypełnionego za pośrednictwem naszej strony internetowej i obejmują:
imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe, datę przyjazdu, datę wyjazdu, ilość rezerwowanych pokoi, rodzaj rezerwowanych pokoi, adres e-mail oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec współadministratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.